Quầy bán bánh ngọt XCF51

Thông tin bổ sung

Kích thước 100 × 50 × 100 cm