Hình ảnh mẫu xe trà sữa XG92

Thông tin bổ sung

Kích thước 100 × 50 × 200 cm